Dept. of Civil Engg.

Placement Details

Batch : 2012-2016

S.No

Name Of The Student

Company Name

1

GIRIGA.P

M/S KINGMAKERS FOUNDATIONS, Valasaravakkam, Chennai,

2

KLINSMANN.S.M

3

KOPERUNGKUZHALI.R.P

4

HARIHARAN.A.S

5

YUVARAJ.K

6

SAI GOWRI SHANKAR.K

7

VINOTH.K

8

SUDALAI RAJ.P

ASCON SURVEYS BHALUR ,BANGALORE

9

AYYAPAN

Appasamy associates Chennai